बासलात : किन तयार गर्ने ? कसरी तयार गर्ने ?

कुनै पनि संस्थाको आर्थिक स्थिती, जस्तै पुँजी, सम्पती, दायित्वको यथार्थ जानकारीको लागि तयार गरिने विवरणलाई वासलत भनिन्छ । वासलतलाई संस्थाको कानुनी मान्यता प्राप्त विवरणका रुपमा लिइन्छ । व्यावसायिक संस्थाको हकमा नाफा नोक्सान हिसाब खाता बनाईसकेपछि अन्त्यमा बनाईने हिसाब वासलात हो । वास्तवमा यो कुनै खाता होइन, खाताहरुको निचोड वा सारांश हो । प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा वासलत बनाउनुपर्दछ । वासलतले गर्ने आर्थिक अवस्थाको चित्रण वासलात तयार गरिएको दिनको हुन्छ । व्यापारीले व्यापारको यथार्थ आर्थिक अवस्थाको जानकारी प्राप्त गर्न चाहन्छ । नाफा नोक्सान हिसाब खाताले कुल नाफा वा कुल नोक्सान केहि भए वा नभएको जानकारी दिन्छ साथै सो खाताले खुद नाफा वा खुद नोक्सान निर्धारण गर्न सहयोग गर्दछ ।

याे पनि पढ्नुस  वासलात के हो ? किन र कसरी तयार गरिन्छ ?

वासलातको दायित्व पक्षमा हुने प्रमुख बुँदाहरु

तिर्नुपर्ने बिल (Bills Payable)
बैंक ओभरड्राफ्ट ( Bank Overdraft)
साहु ( Creditor)
ऋण ( Loan)
सुरक्षित कोष (Reserve Fund)
पुँजी ( Capital)
पुँजी फिर्ता (Drawings)
खुद नाफा (Net Profit)
खुद नोक्सान (Net Loss)
वासलताको सम्पती पक्षमा रहने प्रमुख बुँदाहरु

याे पनि पढ्नुस  वासलात के हो ? किन र कसरी तयार गरिन्छ ?

नगद मौज्दात (Cash in Hand)
बैंक मौज्दात ( Cash at Bank)
भुक्तानी पाउनुपर्ने बिल ( Bills Receivable)
आसामी (Debtor)
फर्निचर (Furniture)
मोटर ( Motar)
लगानी (Investment)
भवन, हाता र पर्खाल (Business Premises)
अदृश्य सम्पतिहरु (Intangible Assets)
सामानको अन्तिम मौज्दात (Closing Stock)
वासलातमा समावेश हुने समायोजनका केहि कारोबारहरु

याे पनि पढ्नुस  वासलात के हो ? किन र कसरी तयार गरिन्छ ?

अन्तिम मौज्दात (Closing Stock)
पेस्की खर्च ( Prepaid Expenses)
भुक्तानी दिनुपर्ने खर्च ( Payable, Unpaid or Outstanding Expenses)
ह्रास ( Depreciation

कमेन्ट गर्नुहोस्